Strona główna Aktualności

Alimenty – kiedy się o nie ubiegać i jak...

Poszukujesz Adwokata lub Radcy Prawnego? Oczekujesz porady prawnej / kompleksowego poprowadzenia sprawy?

Zostaw swoje dane, a prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie skontaktuje się z Tobą.

O nas
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Aktualności

Alimenty – kiedy się o nie ubiegać i jak ustalić kwotę?

02.11.2021

Alimenty
Alimenty

Alimenty na dziecko to często drażliwy i bardzo delikatny temat, w który w żadnym stopniu nie powinna być angażowana nasza pociecha. Żeby je otrzymać, należy przede wszystkim złożyć pozew do sądu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Ponadto możemy się również ubiegać o alimenty z funduszu, jeśli te sądowe nie są wypłacane. Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu, kiedy powinniśmy się ubiegać o alimenty oraz jak ustalić ich wysokość.

 

Z reguły alimenty są przyzwane przez sąd, ale nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania. Jeśli rodzice dziecka są zgodni co do sposobu ich wypłacania oraz ich wysokości, to wystarczy podpisanie stosownej umowy, najlepiej w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak do takiej ugody nie dojdzie, warto wówczas złożyć pozew do sądu oraz skorzystać z serwisu prawnikodzaraz.pl, który pozwoli wybrać nam jak najlepszego pełnomocnika, a co za tym idzie, uzyskać jak najlepsze rozwiązanie, zaproponowane przez sąd.

 

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

 

Zobowiązani do płacenia alimentów są najczęściej członkowie rodziny w linii prostej, którzy nie sprawują stałej opieki nad uprawnionym do ich otrzymywania innym członkiem rodziny. Takie zobowiązania do płacenia alimentów są nakładane przez sąd, a najczęściej w tym przypadku mówimy o:

  • Rodzicach płacących alimenty na rzecz dzieci biologicznych oraz przysposobionych,
  • Małżonkach płacących na rzecz drugiego małżonka po orzeczeniu rozwodu lub separacji,
  • Dzieciach uiszczających opłatę na rzecz rodziców.

Kiedy możemy się ubiegać o alimenty?

 

W polskim prawie mamy do czynienia z dwiema przesłankami, które decydują o możliwości starania się o świadczenia alimentacyjnej. Mowa tu o:

  • Przesłance ze strony uprawnionego (w przypadku gdy nie posiada ona środków finansowych na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb),
  • Przesłance ze strony zobowiązanego (w sytuacji, gdy możliwości majątkowe i zarobkowe zezwalają na płacenie świadczenia).

Te dwie powyższe przesłanki to główne aspekty, które decydują o staraniu się o alimenty, choć należy pamiętać, że w zależności od sytuacji mogą być one różnie rozumiane. W końcu w przypadku płacenia alimentów na dziecko zaspokojenie uzasadnionych potrzeb będzie znacznie inne, aniżeli w przypadku płacenia ich na poczet małżonka. Z kolei w przypadku, gdy biorcą alimentów są rodzice, sąd zazwyczaj wyznacza kwotę, która powinna zaspokoić takie potrzeby jak możliwość zakupu żywności, wykonania opłat oraz zakupu ewentualnego opału.

 

Jak ustalić kwotę alimentów?

 

Zanim zaczniemy ustalać kwotę alimentów, warto wiedzieć, od czego zależy ich wysokość. Otóż usprawiedliwione potrzeby dziecka to jedna z najważniejszych kwestii, jaka jest brana pod uwagę przez sąd. Dlatego też niezbędne jest uprzednie przeliczenie wszystkich wydatków, w których skład wchodzą takie składowe jak: szkoła, mieszkanie, życie codzienne, leczenie, wakacje, wyżywienie, zakup odzieży, a także życie kulturowe czy stałe dojazdy.

 

Następnie dokładnie wyliczane są średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka, na bazie wspomnianych usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W tym celu często stosowane są również specjalne kalkulatory alimentów, które uwzględniają nie tylko koszt utrzymania dziecka, ale również jego wiek. Otrzymany i wydrukowany formularz kosztów następnie jest przekazywany do sadu, który go analizuje i podejmuje ostateczną decyzję o kwocie przyznawanych alimentów.

 

Korzystając z formularza powyżej, opisz swój problem prawny, a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.


Powrót