Strona główna Aktualności

Nieudane wakacje z biurem podróży a...

Poszukujesz Adwokata lub Radcy Prawnego? Oczekujesz porady prawnej / kompleksowego poprowadzenia sprawy?

Zostaw swoje dane, a prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie skontaktuje się z Tobą.

O nas
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Aktualności

Nieudane wakacje z biurem podróży a odszkodowanie

18.05.2023

odszkodowanie-wakacje.jpg

Nieudane wakacje z biurem podróży a odszkodowanie

 

Niektórzy latami odkładają pieniądze na wymarzone wakacje, inni zaciągają kredyty, czy zapożyczają się u rodziny, by spędzić kilka dni w miejscu, o którym śnili. Coraz więcej Polaków decyduje się na wakacje organizowane przez biura podróży. Jednak niestety często się zdarza, że piękne zdjęcia pokoi, czy informacje na temat odległości od plaży znacznie odbiegają od tego co widzimy na miejscu. Co robić w takiej sytuacji? Na pewno walczyć o swoje prawa i nie dopuścić, by nasze wakacje zostały zmarnowane.

 

 

 

Odszkodowanie za niedogodności związane z miejscem zakwaterowania

 

Podczas zakwaterowania należy zwrócić uwagę przede wszystkim na standard hotelowy, standard pokoi i wyżywienie. Istotne jest czy otrzymaliśmy pokój zgodny z wyborem i z tym, za co płaciliśmy tzn. dwuosobowy, czy może jednak trzyosobowy, ważne jest także, czy plaża jest faktycznie w takiej odległości, jak obiecywano, czy działa klimatyzacja, czy jest czysto itd.

 

Jeśli zamierzamy dochodzić odszkodowania za nieudane wakacje / z tytułu zmarnowanego urlopu, warto odpowiednio wcześnie postarać się o udokumentowanie swoich racji – poprzez zdjęcia, czy znalezienie świadków. Warto uzyskać podpis rezydenta pod naszym pisemnym oświadczeniem o niedogodnościach, których doświadczyliśmy (na miejscu, w trakcie trwania wycieczki) – ułatwia to dowodzenie swoich racji.

 

Jeśli jakość świadczonych usług odbiegała od przedstawionej przez biuro turystyczne oferty – można:

 

  • żądać obniżenia ceny za wyjazd/wczasy,
  • odstąpić od umowy,
  • żądać naprawienia szkody powstałej w wyniku niemożności wykonania świadczenia zastępczego, z tym że jeśli świadczenie zastępcze jest niższej jakości – będzie nam przysługiwała również obniżka ceny.

Bez względu na to czy organizator zapewnił nam świadczenie zastępcze, czy też nie – mamy prawo do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji organizator wyjazdu musi zapewnić klientowi powrót z imprezy na swój koszt, nie może również żądać zapłacenia kary umownej.

 

Osoba, której wakacje nie udały się w winy biura podróży, może domagać się odszkodowania nie tylko z tytułu poniesionej szkody majątkowej, ale również zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę.

 

Czego możesz żądać podczas składania reklamacji za nieudane wakacje?

 

Reklamację możesz złożyć już podczas pobytu na wakacjach, lub zaraz po ich zakończeniu. Ważne, by reklamację złożyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

 

Kiedy składasz reklamację, możesz żądać:

 

  • pierwszą możliwością jest żądanie obniżenia ceny (tutaj może Ci pomóc tzw. tabela frankfurcka, która pomoże ustalić procentową obniżkę ceny),
  • możesz odstąpić od umowy,
  • możesz domagać się naprawienia szkody powstałej w wyniku niemożności wykonania tzw. świadczenia zastępczego (możesz skorzystać z innej wycieczki u tego samego organizatora). Pamiętaj, że jeśli to świadczenie odbiega od ustalonych z organizatorem warunków, możesz skorzystać z obniżki ceny.

Zgodnie z artykułem 16 b Ustawy o usługach turystycznych, jeśli organizator nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty jej złożenia, lub jeśli reklamacja została złożona w trakcie imprezy turystycznej, w terminie 30 dni od zakończenia tejże imprezy – wtedy przyjmuje się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. Operator oczywiście może nie uwzględnić reklamacji. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, musi on na piśmie bardzo szczegółowo uzasadnić swoją odmowę. Następnie, jeśli z taką odmową się nie zgadzasz, możesz skierować sprawę do sądu.

 

Jak „tabela frankfurcka” może Ci pomóc w momencie ubiegania się o odszkodowanie za nieudane wakacje?

 

Tabela frankfurcka określa wysokość bonifikaty dla klientów biur podróży w razie nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usług turystycznych.

 

Tabela ta przewiduje szereg zdarzeń, które wpływają na obniżenie komfortu wypoczynku.

Bonifikata wyrażona stopą procentową obliczana jest od łącznej ceny wycieczki. Jeśli na przykład brak jest sauny, bonifikata wynosi 10% ceny wycieczki, odlot przesunięty jest o ponad 4 godziny- 5%, zabrudzony basen -10%.

 

Pamiętaj, że tzw. karta frankfurcka nie ma mocy prawnej, jednakże polskie sądy korzystają z tej karty.

 

Jaką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w sprawie odszkodowania za nieudane wakacje?

 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 listopada 2010 roku  (sygn. akt III CZP 79/10) stwierdził, iż tzw. zmarnowany urlop lub utracony wypoczynek mogą stanowić podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia.

 

Co to oznacza dla Ciebie?

 

Po prostu możesz się ubiegać o kwoty wyższe niż tylko odszkodowanie, które wynika na przykład z karty frankfurckiej.

 

Korzystając z formularza powyżej, opisz swój problem prawny, a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.


Powrót