Strona główna Aktualności

Oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu karnym....

Poszukujesz Adwokata lub Radcy Prawnego? Oczekujesz porady prawnej / kompleksowego poprowadzenia sprawy?

Zostaw swoje dane, a prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie skontaktuje się z Tobą.

O nas
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Aktualności

Oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu karnym. Jak nim zostać? Czy warto?

09.08.2023

oskarz-posilkowy.jpg

Oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu karnym. Jak nim zostać? Czy warto?

 

W postępowaniu karnym ważną rolę odgrywa oskarżyciel posiłkowy. Jest to osoba, która dobrowolnie zgłasza się do udziału w procesie sądowym i współpracuje z organami ścigania w ściganiu przestępstwa. Oskarżyciel posiłkowy może mieć zatem istotny wpływ na wynik postępowania oraz wydanie sprawiedliwego wyroku. Dlatego też poniżej omówimy, jak zostać oskarżycielem posiłkowym, jakie są jego zadania i czy warto podjąć w ogóle taką decyzję.

 

 

 


Kim jest oskarżyciel posiłkowy?

 

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, oskarżyciel posiłkowy jest osobą, która dobrowolnie zgłasza się do organów ścigania w celu udzielenia informacji lub świadectwa dotyczącego przestępstwa. Jego zadaniem jest wsparcie organów ścigania w dochodzeniu sprawy, dostarczenie istotnych dowodów i zeznań oraz udział w postępowaniu sądowym.

 

Oskarżyciel posiłkowy może wystąpić w przypadku wielu rodzajów przestępstw, takich jak przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa seksualne, przeciwko mieniu czy przestępstwa narkotykowe. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzja o podjęciu roli oskarżyciela posiłkowego należy do samej osoby.

 

Warto także dodać, że na gruncie obowiązujących przepisów ustawy, kodeksu postępowania karnego możemy wyróżnić dwa rodzaje oskarżycieli:

  • Oskarżyciela posiłkowego ubocznego – występuje on obok oskarżyciela publicznego, w sytuacji, gdy prokurator zdecydował się wnieść akt oskarżenie do sądu.
  • Oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego – bierze on udział w postępowaniu sądowym zamiast oskarżyciela publicznego – gdy jako pokrzywdzony wniósł subsydiarny akt oskarżenia.

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym?

 

Oskarżycielem posiłkowym możemy zostać na wiele sposobów, choć najczęściej dochodzi do tego na skutek:

  • Zgłoszenia przestępstwa organom ścigania – jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przestępstwa, możesz zgłosić to organom ścigania. Zgłoszenie może być dokonane na policji, prokuraturze lub innym odpowiednim organie. Podczas zgłoszenia możesz wyrazić swoje zainteresowanie rolą oskarżyciela posiłkowego.
  • Współpracy z organami ścigania – po zgłoszeniu przestępstwa, będziesz musiał współpracować z organami ścigania. Będziesz musiał dostarczyć szczegółowe informacje na temat zdarzenia, udzielać zeznań i być gotowym na udział w postępowaniu sądowym.
  • Decyzji organów ścigania o powołaniu oskarżyciela posiłkowego – to organy ścigania podejmują ostateczną decyzję o powołaniu oskarżyciela posiłkowego. Będą brały pod uwagę Twoje zeznania, istotność informacji, które masz do udzielenia oraz inne okoliczności dotyczące sprawy.

Zadania oskarżyciela posiłkowego

 

Biorąc pod uwagę, że oskarżyciel posiłkowy jest pokrzywdzonym w danej sprawie, to tym samym jego obowiązki są takie same jak obowiązki pokrzywdzonego. Oskarżyciel posiłkowy nie posiada żadnych dodatkowych obowiązków, ale zgodnie z prawem jest on zobowiązany do:

  • Dostarczania informacji i dowodów – oskarżyciel posiłkowy ma obowiązek dostarczyć organom ścigania wszelkie informacje i dowody, które mogą być istotne dla ścigania i procesu karnego.
  • Składania zeznań – oskarżyciel posiłkowy może być wezwany do złożenia zeznań w procesie sądowym. Jego zeznania mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyniku postępowania.
  • Udziału w procesie sądowym – oskarżyciel posiłkowy ma prawo uczestniczyć w procesie sądowym, w tym do obecności na rozprawach i wypowiadania się na temat sprawy.

Czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?

 

W przypadku, gdy osoba pokrzywdzona chce mieć realny wpływ na przebieg całego postępowania sądowego, to zdecydowanie warto zostać oskarżycielem posiłkowym. Do głównym uprawnień strony możemy wówczas zaliczyć:

  • Wpływ na wynik postępowania – jako oskarżyciel posiłkowy, masz możliwość wpływania na wynik postępowania karnego. Twoje zeznania i udział mogą mieć istotne znaczenie dla wydania wyroku.
  • Ochronę swoich praw – jako oskarżyciel posiłkowy, masz prawo do ochrony swoich praw i interesów. Możesz działać jako głos dla ofiar przestępstw i pomagać w zapewnieniu sprawiedliwości.

Warto mieć jednak także na uwadze, że taka rola niesie za sobą liczne obowiązki i trudności. W związku z tym rola oskarżyciela posiłkowego może być trudna i wymagać zaangażowania oraz obecności na rozprawach. Konieczne może być również konfrontowanie się z przestępcami i emocjonalne obciążenie związane z przestępstwem.

 

Korzystając z formularza powyżej, opisz swój problem prawny, a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 


Powrót