Strona główna Aktualności

Spadek - nabycie ustawowe a testament

Poszukujesz Adwokata lub Radcy Prawnego? Oczekujesz porady prawnej / kompleksowego poprowadzenia sprawy?

Zostaw swoje dane, a prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie skontaktuje się z Tobą.

O nas
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Aktualności

Spadek - nabycie ustawowe a testament

28.10.2021

Spadek nabycie ustawowe
Spadek nabycie ustawowe

Wciąż niewiele osób myśli o sporządzeniu testamentu, nie zdając sobie często sprawy, jak jest on ważny. Żyjemy również w przeświadczeniu, że odpowiednio zabezpieczyliśmy zarówno nasze dobra materialne, jak i interesy najbliższych. Jest to niestety mylne przeświadczenie, które po śmierci bywa niestety kością niezgody w rodzinie. Po niesamowicie smutnym okresie, jakim jest śmierć najbliższych, następnie dochodzi do podziału majątku pozostawionego przez zmarłego. Ten moment niestety niezwykle często generuje również nić niezgody, dzielącą rodzinę. Dlatego tak bardzo ważne jest spisanie testamentu.

 

Dziedziczenie ustawowe (H2)

Dziedziczenie ustawowe, czyli nabycie ustawowe, to nic innego jak przejęcie z chwilą śmierci spadkodawcy wszelkich praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Do takiego rodzaju dziedziczenia dochodzi w dwóch przypadkach – jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu oraz gdy żadna z osób wskazanych w testamencie nie chce lub nie może zostać spadkobiercą.

 

Taki rodzaj dziedziczenia jest najczęstszym sposobem nabywania spadku w Polsce. Jednakże coraz częściej, na skutek zwiększającej się świadomości ludzi, możemy spotkać przypadki, gdzie jesteśmy świadkami dziedziczenia na podstawie testamentu lub jeszcze innych form rozporządzenia spadkiem. Mowa tu, chociażby o fundacjach.

 

Wracając jednak do tematu nabywania za sprawą dziedziczenia ustawowego, warto pochylić się również, kto w ogóle jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego. Jak wynika z kodeksu cywilnego, a dokładnie z art. 931-935, podział spadkobierców ustawowych jest podzielony na sześć grup.

 

 • Małżonek i dzieci spadkodawcy,
 • Małżonek i rodzice spadkodawcy (rodzice spadkodawcy są wyłącznymi spadkobiercami jeśli w momencie śmierci spadkodawca nie był w związku małżeńskim),
 • Małżonek i rodzeństwo spadkodawcy,
 • Dziadkowie spadkodawcy,
 • Pasierbowie ( pod warunkiem, że w momencie otarcia spadku ich rodzice już nie żyją),
 • Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa, jeśli ostatnie miejsce zamieszkania było poza granicami kraju.

 

Oczywiście kolejność w tym przypadku nie jest przypadkowa. Pierwszeństwo zawsze ma małżonek oraz dzieci spadkodawcy, a każda kolejna grupa kolokwialnie wchodzi do gry w momencie, gdy nie ma możliwości, by członkowie grupy poprzedzającej odziedziczyli majątek.

 

Dziedziczenie na podstawie testamentu (H2)

W przeciwieństwie do dziedziczenia ustawowego, w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu, spadkodawca ma pełną swobodę w rozporządzaniu swoim majątkiem i nie istnieje żadna prawnie ustalona hierarchia. Swoboda nie dotyczy jedynie kręgu spadkobierców, ale również wielkości udziałów w przekazanym majątku.

 

Co może znaleźć się w testamencie (H3)

W testamencie spadkodawca może zawrzeć:

 

 • Jednego lub kilku spadkobierców do części, ale również całości spadku,
 • Wydziedziczenie spadkobiercy ustawowego,
 • Zapis zwykły, polecenie testamentowe lub tez zapis windykacyjny,
 • Powołanie wykonawcy testamentu,
 • Wydziedziczenie spadkobiercy ustawowego bez powołania spadkobiercy testamentowego.

 

Warto również pamiętać, że testament może zostać w każdej chwili w całości lub częściowo odwołany przez spadkodawcę. Następuje ono poprzez wskazanie odwołania testamentu lub za sprawą sporządzenia nowego testamentu.

 

Nabycie spadku na podstawie testamentu w ramach sądowego postępowania (H3)

Taka sytuacja następuje w momencie, gdy zostaje złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wówczas też sąd bada, jaki jest krąg spadkobierców ustawowych, jak również ustala czy spadkodawca pozostawił po sobie testament. W takim przypadku warto również skorzystać z pomocy pełnomocnika, który pomoże nam na każdym etapie sprawy. Postępowanie z kolei kończy się orzeczeniem kończącym, w którym to sąd stwierdza, kto jest spadkobiercą oraz jaki ma udział w pozostawionym majątku. Pamiętajmy również, że sąd nie bada, co wchodzi w jego skład oraz czy w ogóle majątek fizycznie istnieje.

 

Korzystając z formularza powyżej, opisz swój problem prawny, a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.


Powrót