Strona główna Aktualności

Windykacja należności krok po kroku

Poszukujesz Adwokata lub Radcy Prawnego? Oczekujesz porady prawnej / kompleksowego poprowadzenia sprawy?

Zostaw swoje dane, a prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie skontaktuje się z Tobą.

O nas
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Aktualności

Windykacja należności krok po kroku

21.09.2023

windykacja.jpg

Windykacja należności krok po kroku

 

Windykacja należności to proces odzyskiwania zaległych płatności lub należności od dłużników. Dla wielu przedsiębiorców i osób fizycznych, które udzielają kredytów lub świadczą usługi, windykacja jest niestety nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też warto poznać kroki i procedury związane z windykacją, aby skutecznie dochodzić swoich praw. Jak wynika bowiem z raportu przygotowanego dla BIG InfoMonitor, aż blisko 3 miliony polskich konsumentów posiada aktualnie dług, który łącznie wynosi ponad 80 miliardów złotych! Najczęściej zadłużenie wynika z nieterminowego spłacania należności związanych z fakturowaniem, kredytami, alimentami czy rachunkami za usługi telekomunikacyjne. Poniżej postaramy się omówić proces windykacji należności krok po kroku.

 

 

Czym jest windykacja należności?

 

Zanim przejdziemy do omówienia procesu windykacji, warto najpierw dowiedzieć się, czym w ogóle owa windykacja należności jest. Otóż to nic innego jak to proces odzyskiwania pieniędzy od dłużników, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań w terminie. Może ona dotyczyć różnych rodzajów należności, takich jak niezapłacone faktury, spóźnione raty kredytowe czy niespłacone długi. Windykacja może być prowadzona zarówno przez przedsiębiorców, którzy starają się odzyskać należności od swoich klientów, jak i przez podmioty specjalizujące się w windykacji, zwane firmami windykacyjnymi. Warto mieć jednak na uwadze, że głównym celem windykatora powinno być zawsze wypracowanie ugody, która pozwoli zaspokoić interesy obydwu stron, czyli zarówno dłużnika, jak i wierzyciela.

 

Windykacja polubowna

 

Windykacja polubowna, często nazywana także windykacją miękką, to pierwszy etap procesu odzyskiwania należności. Jest to próba rozwiązania sporu lub uregulowania zobowiązania w sposób pokojowy, bez angażowania sądu. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które warto podjąć w procesie windykacji polubownej:

 1. Kontakt z dłużnikiem: Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z dłużnikiem i poinformowanie go o zaległych płatnościach. Można to zrobić poprzez wysłanie pisma lub e-maila, w którym jasno określa się kwotę zadłużenia, termin zapłaty i konsekwencje braku uregulowania zobowiązania.

 2. Negocjacje: W przypadku braku reakcji dłużnika lub negatywnej odpowiedzi, warto rozważyć rozpoczęcie negocjacji w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia. Można zaproponować różne rozwiązania, takie jak rozłożenie płatności na raty lub negocjowanie obniżki kwoty zadłużenia. W tym przypadku (o ile to możliwe), najlepiej jest się spotkać z dłużnikiem.

 3. Umowa spłaty: Jeśli uda się osiągnąć porozumienie z dłużnikiem, należy sporządzić umowę spłaty, w której szczegółowo określa się warunki uregulowania zobowiązania. Umowa powinna być podpisana przez obie strony i stanowić wiążący dokument.

 4. Monitorowanie płatności: Po zawarciu umowy spłaty ważne jest monitorowanie terminowości wpłat. W przypadku ewentualnych opóźnień warto nawiązać kontakt z dłużnikiem i przypomnieć o konieczności terminowej spłaty.

Windykacja sądowa

 

W przypadku braku skuteczności wspomnianej powyżej windykacji polubownej lub gdy dłużnik nadal nie reguluje zobowiązań, powinniśmy rozważyć podjęcie działań sądowych. Poniżej przedstawiamy zatem kroki związane z windykacją sądową:

 1. Wniosek o nakaz zapłaty: Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o nakaz zapłaty w sądzie. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące dłużnika, kwoty zadłużenia oraz dowody potwierdzające istnienie zobowiązania.

 2. Postępowanie nakazowe: Po złożeniu wniosku sąd wyda nakaz zapłaty, który zostanie doręczony dłużnikowi. Dłużnik ma możliwość złożenia sprzeciwu wobec nakazu zapłaty. Jeśli sprzeciw zostanie złożony, sprawa przechodzi do postępowania upominawczego.

 3. Postępowanie upominawcze: W przypadku złożenia sprzeciwu przez dłużnika, konieczne jest rozpoczęcie postępowania upominawczego. Sąd wezwie strony do udziału w rozprawie, na której przedstawią swoje argumenty i dowody.

 4. Wyrok sądu: Na podstawie zgromadzonych dowodów i przedstawionych argumentów, sąd wyda wyrok. W przypadku uzyskania wyroku na swoją korzyść istnieje możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika i rozpoczęcia egzekucji.

Inne aspekty windykacji należności

 

Oprócz windykacji polubownej i sądowej istnieje wiele innych aspektów, które warto wziąć pod uwagę w procesie odzyskiwania należności. Oto kilka dodatkowych informacji:

 1. Terminy przedawnienia: Należy pamiętać o terminach przedawnienia roszczeń. Zależnie od rodzaju zadłużenia, istnieje określony czas, w którym można dochodzić swoich praw. Ważne jest monitorowanie terminów i podejmowanie działań przedawnienia, jeśli zajdzie taka konieczność.

 2. Pomoc profesjonalistów: W przypadku trudności w windykacji lub skomplikowanych sprawach, warto skorzystać z usług profesjonalistów, takich jak kancelarie prawne czy firmy windykacyjne. Mają oni doświadczenie w dochodzeniu należności i mogą pomóc w procesie windykacji.

 3. Etyka i przepisy: Podczas prowadzenia windykacji należy przestrzegać zasad etyki i przepisów prawnych. Nie wolno stosować nieuczciwych praktyk ani naruszać prywatności dłużnika. Ważne jest więc poszanowanie praw i godności wszystkich stron zaangażowanych w proces windykacyjny.

Jak więc widzimy, windykacja należności jest niestety bardzo często nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej i odzyskiwania zaległych płatności. Zarówno windykacja polubowna, jak i sądowa składają się z kilku podstawowych kroków i procedur. Warto również pamiętać o znaczeniu negocjacji, sporządzeniu umowy spłaty, monitorowaniu płatności oraz, w razie konieczności, podjęciu działań sądowych. Dodatkowo należy zachować odpowiednie zachowanie etyczne i przestrzegać przepisów prawnych. W końcu - w przypadku trudności, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej. Dzięki odpowiedniemu podejściu i determinacji można bowiem zwiększyć szanse na skuteczną windykację należności i odzyskanie swoich pieniędzy.

 

Korzystając z formularza powyżej, opisz swój problem prawny, a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 


Powrót