Strona główna Aktualności

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - czym...

Poszukujesz Adwokata lub Radcy Prawnego? Oczekujesz porady prawnej / kompleksowego poprowadzenia sprawy?

Zostaw swoje dane, a prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie skontaktuje się z Tobą.

O nas
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Aktualności

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - czym jest, jak złożyć i uzasadnić?

14.09.2023

wnios-o-inf-pub.jpg

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - czym jest, jak złożyć i uzasadnić?

 

Aktualnie dostęp do informacji publicznej stanowi fundament demokracji i transparentności. Każdy obywatel ma prawo wiedzieć, jak działają instytucje państwowe, jak wydawane są publiczne środki, jakie decyzje podejmowane są w jego imieniu. Dlatego też w przypadku, gdy poszukiwane informacje nie są dostępne publicznie, istnieje możliwość złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej. Poniżej przedstawimy Wam, czym jest taki wniosek, jak go złożyć oraz jak skutecznie uzasadnić potrzebę udostępnienia informacji.

 

 

 

 

Czym w ogóle jest informacja publiczna?

 

Informacja publiczna obejmuje szeroki zakres danych i dokumentów, które są dostępne dla obywateli i mają znaczenie publiczne. Warto mieć świadomość, że instytucje publiczne mają obowiązek udostępnienia informacji publicznej, chyba że jest ona objęta ograniczeniami, wynikającymi z ochrony prawa, prywatności lub innych ważnych interesów.

 

Informacja publiczna może dotyczyć wielu obszarów, takich jak działalność administracyjna, finanse publiczne, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, edukacja, sprawy sądowe czy też infrastruktura publiczna. Może obejmować dokumenty, takie jak raporty, analizy, protokoły, umowy, decyzje administracyjne, dane statystyczne, sprawozdania finansowe, a także wiele innych.

 

Ponadto warto pamiętać, że informacje publiczne są własnością społeczeństwa i mają służyć jego interesom. Obywatele mają więc prawo wiedzieć, jakie decyzje są podejmowane w ich imieniu i na jakich podstawach. Dostęp do informacji publicznej umożliwia zatem kontrolę społeczną, nadzór nad działalnością instytucji publicznych oraz przyczynia się do skutecznego funkcjonowania demokratycznego państwa.

 

Czym jest wniosek o udzielenie informacji publicznej?

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej to oficjalne żądanie skierowane do instytucji publicznej w celu uzyskania konkretnych informacji, które nie są dostępne publicznie. Może on dotyczyć dokumentów, danych, raportów, statystyk czy innych informacji, które są objęte ochroną lub nie zostały udostępnione na stronach internetowych instytucji. Wniosek ten może być oczywiście złożony przez każdego obywatela, a także przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

 

Jak złożyć wniosek o udzielenie informacji publicznej?

 

Złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej nie jest skomplikowanym procesem, ale warto pamiętać o kilku istotnych krokach. Przede wszystkim, należy znaleźć właściwą instytucję, do której skierujemy nasz wniosek. Jeśli wiemy, że potrzebujemy informacji związanych z działalnością konkretnej jednostki, warto sprawdzić ich stronę internetową, gdzie często znajdują się informacje dotyczące składania wniosków.

 

Następnie, warto przygotować wniosek w formie pisemnej lub korzystając z gotowego formularza załączonego na rządowej stronie gov.pl. Wniosek powinien zawierać nasze dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, a także adres e-mailowy lub numer telefonu kontaktowego. Co prawda formularz wniosku nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak jego wypełnienie usprawni i przyspieszy procedurę udzielenia odpowiedzi.

 

Po przygotowaniu wniosku należy go złożyć w siedzibie odpowiedniej instytucji lub wysłać drogą pocztową (w przypadku wniosku pisemnego). Warto pamiętać, że złożenie wniosku nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat. Zgodnie z prawem, instytucje publiczne są zobowiązane do udzielania informacji publicznej bezpłatnie lub za symboliczną opłatą, która ma jedynie pokryć koszty jej udostępnienia.

Jak skutecznie uzasadnić wniosek o udzielenie informacji publicznej?

 

Kluczowym elementem skutecznego wniosku o udzielenie informacji publicznej jest uzasadnienie. Instytucje publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji, jeśli nie zostanie dostarczone wystarczające uzasadnienie lub jeśli wniosek nie będzie spełniał określonych wymogów formalnych.

 

W uzasadnieniu warto podkreślić znaczenie informacji, której poszukujemy, dla sprawy publicznej lub naszego prywatnego interesu. Możemy również podać argumenty, które uzasadniają potrzebę udostępnienia informacji, na przykład powołując się na przepisy prawa, które nakładają obowiązek publicznego udostępniania danych.

 

Pamiętajmy także o tym, że instytucje publiczne mają określony termin na rozpatrzenie wniosku. Jeśli wniosek zostanie odrzucony lub nie otrzymamy odpowiedzi w terminie, istnieje możliwość skierowania odwołania do organu wyższego stopnia lub złożenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Korzystając z formularza powyżej, opisz swój problem prawny, a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie. 

Możesz także skorzystać z naszego sklepu z dokumentami, w którym znajdziesz wzór wniosku o udzielenie informajci publicznej.

 


Powrót