Strona główna Aktualności

Wypadki w pracy - jakie są zasady postępowania?

Poszukujesz Adwokata lub Radcy Prawnego? Oczekujesz porady prawnej / kompleksowego poprowadzenia sprawy?

Zostaw swoje dane, a prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie skontaktuje się z Tobą.

O nas
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Aktualności

Wypadki w pracy - jakie są zasady postępowania?

29.10.2021

Wypadek w pracy odszkodowanie
Wypadek w pracy odszkodowanie

Niestety, w każdej pracy dochodzi czasami do sytuacji, gdzie mamy do czynienia z niebezpiecznym zdarzeniem, na skutek którego ucierpiał pracownik. W takim przypadku należy przestrzegać określonych procedur postępowania. Warto je również dobrze znać, by móc skutecznie egzekwować prawo do odszkodowania oraz innych uprawnień. Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy w przypadku wypadku w pracy jest sporządzenie dokumentacji po zdarzeniu, czyli tzw. protokołu powypadkowego.

 

Czym jest i co powinien zawierać protokół powypadkowy BHP?

 

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, protokół powypadkowy to jeden z najważniejszych dokumentów, który powinien być sporządzony po wypadku w pracy. Ma on na celu ustalenie, czy doszło do wypadku w trakcie trwania pracy oraz jakie były jego przyczyny. W samym protokole powinny się znaleźć z kolei takie informacje jak:

 

  • Okoliczności wypadku, czyli jego miejsce, czas i przebieg,
  • Przyczyny wypadku, które będą uwzględniały po czyjej stronie leży wina,
  • Osoby, które brały udział w wypadku,
  • Skład zespołu powypadkowego (najczęściej jest to społeczny inspektor pracy oraz pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy).

Kto odpowiada za nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy?

 

W polskim prawie organem, który jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę nam przestrzeganiem prawa pracy, jest Państwowa Inspekcja Pracy, czyli w skrócie PIP. Odpowiada ona także za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy.

W praktyce PIP kontroluje pracodawców oraz nadzoruje przestrzeganie prawa pracy w zakresie:

 

  • Przepisów dotyczących stosunku pracy,
  • Przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń,
  • Uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
  • Czasu pracy,
  • Ochrony praw pracowników,
  • Urlopów.

 

Oczywiście jednym z głównych zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest również analizowanie przyczyn wypadków w pracy.

 

Właściwość sądu pracy w postępowaniu dotyczącym wypadku przy pracy

 

Jak mówią zasady postępowania powypadkowego, ustalone na podstawie delegacji kodeksowej w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2009 r. Na podstawie § 11., poszkodowany, a niestety w przypadku jego śmierci najbliższa rodzina, ma prawo zgłosić swoje wszelkie zastrzeżenia związane z ustaleniami zawartymi w protokole powypadkowym BHP. Co więcej, zespół powypadkowy jest zobowiązany, by w momencie przekazywania protokołu uświadomić poszkodowanego lub rodzinę o takiej możliwości.

 

Jeśli więc zapis protokołu jest krzywdzący i nieprawidłowy dla pokrzywdzonego, to zdecydowanie powinniśmy skorzystać z pomocy pełnomocnika i iść na drogę sądową, by udowodnić swoje racje. Pamiętajmy jednak, że w przypadku takiego procesu powinniśmy skorzystać tylko z doświadczonej i kompetentnej pomocy, którą możemy znaleźć, chociażby poprzez specjalistyczny serwis prawnikodzaraz.pl.

 

Sam proces jest bowiem bardzo złożony i często skomplikowany. Rozpoczyna się od posiedzenia przygotowawczego, które następuje po przyjęciu pozwu i odpowiedzi na pozew. Następnie dochodzi do postępowania, które może zakończyć się umorzeniem, ugodą, mediacją, przyznaniem racji pracownikowi i nałożeniem kary oraz odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego. Może jednak dość również do sytuacji, gdzie sąd przywróci pracownika do pracy przed prawomocnym zakończeniem procesu.

 

Korzystając z formularza powyżej, opisz swój problem prawny, a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.


Powrót