Strona główna Aktualności

Zasiedzenie nieruchomości. Na czym polega i kiedy...

Poszukujesz Adwokata lub Radcy Prawnego? Oczekujesz porady prawnej / kompleksowego poprowadzenia sprawy?

Zostaw swoje dane, a prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie skontaktuje się z Tobą.

O nas
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Aktualności

Zasiedzenie nieruchomości. Na czym polega i kiedy następuje?

18.07.2023

zasiedzenie-neruchomosci.jpg

Zasiedzenie nieruchomości. Na czym polega i kiedy następuje?

 

Własność nieruchomości jest jednym z fundamentalnych praw, które stanowi podstawę naszego życia prywatnego i gospodarczego. Najczęściej do nabycia nieruchomości dochodzi na skutek zakupu, jednak czasami zdarza się, że nieruchomość jest zajmowana przez osobę, która nie jest jej właścicielem, przez długi okres czasu. W takich sytuacjach pojawia się pojęcie zasiedzenia nieruchomości. Poniżej dowiesz się na czym polega zasiedzenie, jakie są warunki jego wystąpienia i jakie są konsekwencje prawne całego procesu.

 

 

 

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

 

Zasiedzenie nieruchomości to proces, w wyniku którego osoba, która nie jest właścicielem danej nieruchomości, nabywa do niej prawo własności na skutek nieprzerwanego i niezakwestionowanego posiadania przez określony okres czasu. Zasiedzenie jest pewną formą nagrodzenia osoby, która ma na celu zapewnienie stabilności prawnej i uregulowanie sytuacji, używanej przez długi czas nieruchomości. Oczywiście taki proces musi się odbywać przy równoczesnym nie podejmowaniu żadnych działań w celu odzyskania swojego prawa przez pierwotnego właściciela.

 

Co poza nieruchomościami można zasiedzieć?

 

Poza omawianymi właśnie nieruchomościami zasiedzieć możemy również:

  • Użytkowanie wieczyste,
  • Rzeczy ruchome,
  • Służebności gruntowe.

Wykluczone z zasiedzenia są z kolei rzeczy wyłączone z obrotu prawnego. Co może być tego przykładem? Chociażby drogi publiczne, które ze względu na swoje przeznaczenie są wyłączone z obrotu i tym samym nie podlegają zasiedzeniu.

 

Kto może zasiedzieć?

 

Przepisy prawa nie eliminują praktycznie żadnego podmiotu z zasiedlania. Mogą to zatem robić zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Należy jednakże pamiętać, że w przypadku osób prawnych dobra nie przepisuje się bezpośrednio tejże osobie, czyli np. spółce z o.o., ale osobie pełniącej funkcję w organach tej spółki.

 

Jakie są warunki zasiedzenia?

 

Aby doszło do zasiedzenia nieruchomości, muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o zasiedzenie musi posiadać nieprzerwane i niezakwestionowane posiadanie nieruchomości przez określony okres czasu. Czas ten, zwany okresem zasiedzenia, może być różny w zależności od przepisów danego kraju lub regionu. W Polsce ten okres wynosi odpowiednio 20 lat w przypadku dobrej wiary i 30 lat w przypadku złej wiary. Warto jednak zaznaczyć, że czasami istnieją wyjątki dla określonych sytuacji.

 

Ponadto, posiadanie nieruchomości musi być jawne, czyli osoba musi jawnie korzystać z nieruchomości jako jej posiadacz, a nie w ukryciu. Posiadanie musi być także nieprzerwane, co oznacza, że osoba użytkuje nieruchomość bez przerw przez cały okres zasiedzenia.

 

W przypadku zasiedzenia nieruchomości, ważne jest w końcu, aby osoba ubiegająca się o zasiedzenie posiadała zamiar posiadania nieruchomości jako swojej własności. Oznacza to, że musi działać w sposób, który wskazuje, że chce być właścicielem nieruchomości i utrzymać ją na stałe.

 

Jakie są konsekwencje zasiedzenia?

 

Jeśli zostają spełnione warunki zasiedzenia, osoba, która zasiedliła nieruchomość, może stać się jej właścicielem. Konsekwencje zasiedzenia różnią się w zależności od przepisów danego kraju, jednak ogólnie można powiedzieć, że zasiedzenie prowadzi do nabycia prawa własności do nieruchomości przez osobę, która ją zasiedliła i równocześnie do odebrania ich dotychczasowemu właścicielowi.

 

Po nabyciu prawa własności, osoba, która zasiedliła nieruchomość, staje się więc pełnoprawnym właścicielem i ma prawo dysponować nieruchomością, tak jak każdy inny właściciel. Może ją sprzedawać, dziedziczyć, wynajmować czy też korzystać z niej na własne potrzeby.

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zasiedzenie nieruchomości może mieć także negatywne konsekwencje dla nowego właściciela. Dlaczego? Otóż wraz z nabyciem rzeczy nie wygasają dotychczasowe jej obciążenia – w przypadku nieruchomości najczęściej jest to hipoteka.

 

Jak chronić się przed zasiedzeniem?

 

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i obawiasz się, że ktoś może próbować ją zasiedlić, istnieje kilka sposobów, aby się przed tym uchronić. Przede wszystkim, należy regularnie monitorować swoją nieruchomość i reagować na wszelkie przypadki nieuprawnionego korzystania z niej. Jeśli zauważysz, że ktoś bez twojej zgody używa nieruchomości, powinieneś natychmiast podjąć działania prawne w celu jej ochrony.

 

Dodatkowo, warto utrzymywać dokumentację dotyczącą nieruchomości, taką jak umowy wynajmu, rachunki za utrzymanie czy dowody opłacania podatków. Te dokumenty mogą stanowić dowód na to, że jesteś właścicielem nieruchomości i niezakwestionowanie sprawujesz swoje prawa do niej.

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, warto również regularnie sprawdzać stan nieruchomości, utrzymywać ją w należytym stanie i ewentualnie wykorzystywać w sposób widoczny, aby pokazać, że nadal sprawujesz swoje prawa do niej.

 

Korzystając z formularza powyżej, opisz swój problem prawny, a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 


Powrót