Strona główna Aktualności

Zawezwanie do próby ugodowej - czym jest, na czym...

Poszukujesz Adwokata lub Radcy Prawnego? Oczekujesz porady prawnej / kompleksowego poprowadzenia sprawy?

Zostaw swoje dane, a prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie skontaktuje się z Tobą.

O nas
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Aktualności

Zawezwanie do próby ugodowej - czym jest, na czym polega i co może nam dać?

01.08.2023

proba-ugodowa.jpg

Zawezwanie do próby ugodowej - czym jest, na czym polega i co może nam dać?

 

W przypadku wystąpienia szkody lub konfliktu, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia alternatywnych metod rozwiązywania sporów, które mogą być bardziej efektywne i mniej kosztowne niż tradycyjny proces sądowy. Jedną z takich metod jest zawezwanie do próby ugodowej, która jest możliwa praktycznie w każdej sprawie cywilnej (o ile tylko charakter sprawy na to zezwala). Czym jednak dokładnie jest zawezwanie do próby ugodowej, na czym ono polega i jakie korzyści może nam przynieść, szczególnie w kontekście ubiegania się o odszkodowanie za wypadek? Przekonajmy się.

 

Czym jest zawezwanie do próby ugodowej?

 

Zawezwanie do próby ugodowej to formalne wezwanie skierowane przez jedną ze stron konfliktu do drugiej strony w celu podjęcia negocjacji mających na celu osiągnięcie porozumienia w drodze ugody sądowej, bez konieczności składania pozwu do sądu. Jest to nic innego, jak próba rozwiązania sporu drogą polubowną, przed skierowaniem sprawy do sądu. Zawezwanie może być skierowane zarówno przez osobę fizyczną, jak i przez przedsiębiorcę lub instytucję.

 

Na czym polega zawezwanie do próby ugodowej?

 

Zawezwanie do próby ugodowej polega na przedstawieniu drugiej stronie propozycji rozwiązania sporu i wezwaniu jej do podjęcia negocjacji. Zazwyczaj zawezwanie to musi być złożone na piśmie i przesłane do drugiej strony w formie listu poleconego lub za pośrednictwem doręczyciela. W zawezwaniu powinny być zawarte informacje dotyczące stron konfliktu, opis zdarzenia czy szkody, proponowane rozwiązanie oraz wskazanie terminu, w którym druga strona powinna się odnieść do wezwania.

 

Ważne jest, aby zawezwanie do próby ugodowej było sporządzone w sposób jasny i precyzyjny, opisując konkretne żądania i oczekiwania strony składającej wezwanie. Dodatkowo, warto dołączyć wszelkie istotne dokumenty i dowody, które mogą potwierdzać nasze roszczenia. Oczywiście musimy mieć świadomość, że takie zawezwanie nie powinno odbywać się bez ingerencji sądu. To właśnie bez względu na właściwość rzeczową, powinniśmy się zwrócić do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania w celu utworzenia takiej próby.

 

Następnie z posiedzenia ugodowego sporządzany jest protokół – jeśli doszło do ugody, jej osnowę wciąga się do protokołu lub zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu i stwierdza podpisami obu stron. Warto także mieć na uwadze, że od zawezwania do próby ugodowej pobierana jest piąta część opłaty, jaka byłaby należna od pozwu w danej sprawie. Standardowa opłata od pozwu zależna jest z kolei w głównej mierze od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Aktualne stawki prezentują się następująco:

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

 

Czy próba ugodowa przerywa bieg przedawnienia?

 

Próba ugodowa, gdy zostaje wniesiona, przerywa lub wydłuża bieg przedawnienia. Innymi słowy, gdy strona decyduje się na złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, termin przedawnienia zostaje zatrzymany. Jest to ważne do uwzględnienia, gdyż moment złożenia wniosku będzie miał wpływ na obliczanie terminu przedawnienia. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia i sąd umorzy postępowanie, bieg terminu przedawnienia będzie wydłużony w zależności od daty, w której został złozony wniosek:

 • jeżeli złożenie wniosku nastapiło przed 30.06.2022 r., bieg przedawnienia rozpocznie się od nowa, 
 • jeżeli wniosek został złożony po 30.06.2022 r. bieg przedawnienia zostaje przedłużony o czas trwania postępowania pojednawczego.

 

Co może nam dać zawezwanie do próby ugodowej?

 

Zawezwanie do próby ugodowej może przynieść wiele korzyści zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców czy instytucji. Oto kilka ważnych aspektów, które warto wziąć pod uwagę zanim zdecydujemy się na pozew w danej sprawie:

 • Oszczędność czasu i pieniędzy - Proces sądowy może być długotrwały i kosztowny. Zawezwanie do próby ugodowej pozwala na zaoszczędzenie czasu i środków, które mogłyby być przeznaczone na prowadzenie postępowania sądowego.
 • Możliwość osiągnięcia porozumienia - Próba ugodowa daje stronom szansę na negocjacje i osiągnięcie kompromisu, który zadowoli obie strony. Dzięki temu można uniknąć napięć i konfliktów, które często towarzyszą tradycyjnemu procesowi sądowemu.
 • Prywatność - Postępowanie sądowe jest często publiczne, a informacje na temat sprawy mogą być dostępne dla szerokiej publiczności. Zawezwanie do próby ugodowej daje więc możliwość zachowania większej prywatności, co może być szczególnie istotne w przypadku wrażliwych informacji czy spraw osobistych.
 • Szeroki zakres rozwiązań - Próba ugodowa może prowadzić do różnorodnych rozwiązań, które niekoniecznie są dostępne w ramach tradycyjnego procesu sądowego. Strony mogą wspólnie ustalić warunki porozumienia i uwzględnić indywidualne potrzeby oraz interesy.
 • Szybkość postępowania - W przeciwieństwie do procesu sądowego, próba ugodowa może być przeprowadzona znacznie szybciej. Strony mają większą kontrolę nad harmonogramem i mogą skrócić czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sporu.

Korzystając z formularza powyżej, opisz swój problem prawny, a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.


Powrót