Konsumenci i osoby fizyczne

Umowa najmu wraz z protokołem

Umowa najmu wraz z protokołem

Cena: od 19.99 pln

Opis produktu

W polskim prawie jest to umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony (lub nieoznaczony), w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę.

Umowa przygotowana została w celu oddania przedmiotu najmu na czas oznaczony wraz z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych, zagwarantowaniem Wynajmującemu bezpieczeństwa oddania lokalu do używania Najemcy (w zakresie kaucji/kontroli lokalu/pokrywania kosztów naprawy/nakładów) oraz wskazanymi przesłankami umożliwiającymi jej wcześniejsze rozwiązanie. W sytuacji gdy wzór okaże się niewystarczający do okoliczności faktycznych - dotyczących konkretnego najmu, zachęcamy do skorzystania z opcji wzoru dokumentu z usługą. Przygotowujemy umowy lokali użytkowych z zabezpieczeniami, karami umownymi za nienależyte wykonanie umowy najmu, a także weryfikujemy konkretne umowy pod kątem zabezpieczenia interesów każdej ze stron.

Zapytaj o produkt

Masz pytanie dotyczące tego produktu ? Wypełnij poniższy formularz.

Opis produktu

W polskim prawie jest to umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony (lub nieoznaczony), w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę.

Umowa przygotowana została w celu oddania przedmiotu najmu na czas oznaczony wraz z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych, zagwarantowaniem Wynajmującemu bezpieczeństwa oddania lokalu do używania Najemcy (w zakresie kaucji/kontroli lokalu/pokrywania kosztów naprawy/nakładów) oraz wskazanymi przesłankami umożliwiającymi jej wcześniejsze rozwiązanie. W sytuacji gdy wzór okaże się niewystarczający do okoliczności faktycznych - dotyczących konkretnego najmu, zachęcamy do skorzystania z opcji wzoru dokumentu z usługą. Przygotowujemy umowy lokali użytkowych z zabezpieczeniami, karami umownymi za nienależyte wykonanie umowy najmu, a także weryfikujemy konkretne umowy pod kątem zabezpieczenia interesów każdej ze stron.

Zapytaj o produkt

Masz pytanie dotyczące tego produktu ? Wypełnij poniższy formularz.

Wybierz wariant produktu

umowa-najmu.png

Umowa najmu wraz z protokołem

19.99 PLN