Konsumenci i osoby fizyczne

Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej

Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej

Cena: od 179.99 pln

Opis produktu

Wniosek podlega opłacie w wysokości 100 zł. Ograniczając władzę rodzicielską na podstawie art. 109 KRO, sąd opiekuńczy może w szczególności:
1). zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z równoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
2). określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
3). poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
4). skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
5). zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 109 § 2 KRO). Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi (art. 109 § 3 KRO). 
Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy (art. 568 § 1 KPC). Sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania dziecka, którego postępowanie dotyczy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca pobytu dziecka 

Zapytaj o produkt

Masz pytanie dotyczące tego produktu ? Wypełnij poniższy formularz.

Opis produktu

Wniosek podlega opłacie w wysokości 100 zł. Ograniczając władzę rodzicielską na podstawie art. 109 KRO, sąd opiekuńczy może w szczególności:
1). zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z równoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
2). określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
3). poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
4). skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
5). zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 109 § 2 KRO). Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi (art. 109 § 3 KRO). 
Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy (art. 568 § 1 KPC). Sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania dziecka, którego postępowanie dotyczy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca pobytu dziecka 

Zapytaj o produkt

Masz pytanie dotyczące tego produktu ? Wypełnij poniższy formularz.

Wybierz wariant produktu

wniosek-o-uregulowanie-wladzy-rodzicielskiej.png

Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej

179.99 PLN
wniosek-o-uregulowanie-wladzy-rodzicielskiej.png

Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej, z usługą wypełnienia

349.98 PLN