Konsumenci i osoby fizyczne

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Cena: od 149.99 pln

Opis produktu

Należy złożyć wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka w celu uzyskania zgody na odrzucenie spadku. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawców (rodziców małoletniego) tj. imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania. Wymagane załączniki: akt urodzenia małoletniego dziecka, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica oraz odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek, opłata od wniosku wynosi 100 zł. Po uzyskaniu zgody na mocy orzeczenia Sądu, następnie należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem.

Zapytaj o produkt

Masz pytanie dotyczące tego produktu ? Wypełnij poniższy formularz.

Opis produktu

Należy złożyć wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka w celu uzyskania zgody na odrzucenie spadku. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawców (rodziców małoletniego) tj. imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania. Wymagane załączniki: akt urodzenia małoletniego dziecka, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica oraz odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek, opłata od wniosku wynosi 100 zł. Po uzyskaniu zgody na mocy orzeczenia Sądu, następnie należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem.

Zapytaj o produkt

Masz pytanie dotyczące tego produktu ? Wypełnij poniższy formularz.

Wybierz wariant produktu

wniosek-o-zgode-na-odrzucenie-spadku-w-imieniu.png

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka

149.99 PLN
wniosek-o-zgode-na-odrzucenie-spadku-w-imieniu.png

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, z usługą wypełnienia

249.99 PLN